Privacy

AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)

In het kader van de wet AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Zijn wij gehouden aan de privacywetgeving.
Dit houdt in dat wij de persoonsgegevens die wij van u verzamelen onder strikte
regels moeten bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.
Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk
doel.


Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:
Wat:
- Naam, adres, postcode en woonplaats
- Telefoonnummer en/of e-mail adres

Waarvoor:
Contactgegevens, basisadministratie, facturatie

Wat:
- Geboortedatum
- Zorgverzekering
- Verzekeringsnummer/ klantnummer zorgverzekeraar

Waarvoor:
Facturatie (eis Zorgverzekeraars)
Basisadministratie

Wat:
- Huisarts
- Evt. behandelend specialist

Waarvoor:
Om eventueel en alleen met toestemming van de klant op te nemen voor overleg
en/of informatie betreffende de behandeling(en)

Wat:
- Alle relevante gegevens betreffende de klacht
- Eventueel medicijn gebruik
- Eventueel supplementen gebruik

Waarvoor:
Afstemmen van de behandeling[en), zo effectief mogelijk inzetten van de
behandelingen
Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. De
wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar.

Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift
hiervan ontvangen ( na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden ( bv.
huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke
toestemming van de klant.